Duivels!

Duivels!

Ongeveer een jaar geleden schreef ik een stukje over de toen op handen zijnde scheuring in een lokale kerkgemeenschap. Een gemeenschap waar ik lang deelgenoot van was. Het artikel maakte veel los, het werd meer dan vijfduizend keer gelezen. Het risico van zulke lezersaantallen is dat de lat voor het schrijven hoog komt te liggen. Het moet wel ergens over gaan, anders wordt het niet gelezen. Misschien is het de ondernemer in mij, die zo denkt. Maar voor een blog als deze zou ik niet zo moeten denken. Het is mijn uitlaatklep en wie mee wil lezen is welkom.

Het schrijven werkt bij mij best vreemd. Ik kan zo maanden geen inspiratie hebben en geen behoefte. En soms schrijf ik een paar blogs in een maand. Het voordeel van een eigen persoonlijke website, geen druk, geen deadlines. Geen commercie.

Wie mijn stukjes leest, zou er een sleutelwoord in kunnen ontdekken. Verdeeldheid. Dat is waar ik niet goed tegen kan, allergisch voor ben. Verdeeldheid, waarbij mensen tegenover elkaar komen te staan en dat dan ook blijven. Verdeeldheid is overigens wat anders dan het ergens niet over eens zijn en er een goed gesprek over voeren.

2020. Het jaar van Covid-19. Het jaar van restricties, met al dan niet ‘intelligente’ lockdowns. Met een sterk zichtbaar wordende verdeeldheid. Complottheorieën vullen social media, demonstraties tijdens een toespraak van de Premier. Youp van ‘t Hek die Flappie omdoopte tot Wappie. Dat laatste vond ik dan wel weer grappig.

Gister kwam ik op Facebook een post tegen van een antivaxer. Een Christelijke. Vooropgesteld, iedereen is vrij om zich al dan niet te laten vaccineren en dat moet ook vooral zo blijven. Maar de redernatie van deze schrijver, en met hem zijn er velen, fascineert me en maakt me tegelijk moedeloos. Hij schrijft eigenlijk dat we bij de prik (1) om Jezus heen gaan en een duivels vaccin daarvoor in de plaats zetten. Duivels omdat het (2) commercieel gewin zou geven voor de makers. Duivels omdat (3) Mark Rutte en Hugo de Jonge ons bewust voor zouden liegen.

Bij punt één is er al een valse tegenstelling. Wat een genade dat de Schepper óók deze vaccinatie mogelijkheden en wetenschappelijke talenten heeft gegeven. Daarmee doe ik niets af van Gods genezende kracht, want daar zijn voorbeelden genoeg van. Met de argumentatie van deze antivaxer kun je zelfs nog geen paracetamolletje innemen, want dan misken je ook Gods genezende kracht. Voor mij gaat het hand in hand. Als ik me niet goed voel, of ziek ben vraag ik de Heer mij te genezen, dat eerst (!) en neem daarna ook medicijnen. En als ik de kans krijg, ook een vaccinatie. En dan dank ik de Heer.

Het tweede punt, commercieel gewin. Ja, ik geloof zeker dat er in de farmaceutische industrie discutabele winsten worden gemaakt. Dat moet aangepakt worden, maar zie dat wel los van het eindresultaat.

Het derde punt. Misleiding door de regering. Hier komt de verdeeldheid goed tot uiting. Je hebt een groep die zich zo veel als mogelijk aan de regels houdt en een groep die zich afzet en elke letter wantrouwt die vanuit Den Haag gesproken wordt. Tja, machteloosheid zoekt een zondebok. Mijn mening? Ik vertrouw de regering tot het tegendeel bewezen wordt. Geloof me, die houding maakt je leven een stuk relaxter. Volgens mij is het ook een houding die past bij het dicipelschap van Jezus. Als je telkens iedereen wantrouwt, word je een achterdochtig persoon, die achter elke boom een demon ziet. Ik haast me erbij te zeggen dat ik me heel goed bewust ben van een geestelijke strijd die gaande is. Dat er machten en krachten actief zijn die we niet kunnen zien.

De bief van Paulus aan de Efeziërs: “Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” (6:11-17)

(In de oude vertaling wordt het woord ‘overheden’ gebruikt, maar zoals uit deze tekst blijkt gaat het niet om aardse overheden.)

Duivel. Weet je wat dat woord betekent? Tegenstander, verdeler. En dat is waar we tegen te strijden hebben. Die duivelse verrotte verdeeldheid. Wat komt daar veel ellende uit voort. 

Daarom, aanvaard Jezus als Heer van je leven. Dat geeft rust en vrede, ook in een tijd van een wereldwijde pandemie.

De brief van Paulus aan de Galaten: “Maar de vrucht van de Geest (die van de Vader en de Zoon uitgaat, LK) is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.” (5: 22-26)

Tot slot nog dit. Voor iedereen die maar blijft roepen dat het met Covid-19 allemaal wel meevalt. Of zij die zeggen dat de regels buitenproportioneel zouden zijn. Kijk naar de druk op de zorg. Dat is zichtbaar voor iedereen en voelbaar voor het zorgpersoneel. Als we de regels zouden loslaten raakt de zorg volledig overbelast. Ik wil jullie maar herinneren aan de beelden uit Italië van dit voorjaar. Of, voor mijn dorpsgenoten, zes pagina's met rouwadvertenties in de lokale krant. Je wilt nog erger dan dat toch niet op je geweten hebben?

Ds. Geert van Dijk uit Sliedrecht schreef de "Tien geboden in coronatijden". Laatst las onze voorganger deze voor. Mij trof deze: "Behandel gezagsdragers met respect. Scheld niet op de bestuurders van je land en je stad, maar bid voor hen en volg hun richtlijnen. Wees dankbaar dat God hen gebruikt om orde en veiligheid te geven." 

Ik wens iedereen gezegende kerstdagen toe en een hoopvol 2021. Wees goed voor elkaar.