Perspectief?!

Perspectief?!

Twee maanden geleden schreef ik een stukje over vaccinatie, complotdenkers en de overheid. Ik sta nog steeds achter datgene wat ik toen schreef. Maar toch is er iets veranderd.

In mijn stukje verdedigde ik het overheidsbeleid. Maar, nu twee maanden later, lukt me dat steeds minder goed. Een verschil met toen is dat ons bedrijf inmiddels al weer twee maanden gesloten is. Althans, deels. Onze reparatieafdeling mag doorgaan en we kunnen online nog wel wat verkoop genereren. En voor de zakelijke markt mogen we op afspraak werken.

Deze gedeeltelijke sluiting heeft mijn denken beïnvloed. Ik kan me nu meer inleven in de situatie van ondernemers waarvan hun winkel, café of restaurant helemaal gesloten is. Wat dit met je doet zal voor de één anders zijn dan voor de ander. Sommigen hebben misschien een flinke spaarpot, maar lang niet iedereen. En ja, de overheid injecteert veel geld in de economie door de steun. Maar ik ken vele kleine ondernemers die om allerlei redenen buiten de boot vallen. En vergeet het mentale deel ook niet.

Toch is dat niet het enige wat de verandering in mijn gedachten heeft veroorzaakt.

Ik haalde deze quote aan: "Behandel gezagsdragers met respect. Scheld niet op de bestuurders van je land en je stad, maar bid voor hen en volg hun richtlijnen. Wees dankbaar dat God hen gebruikt om orde en veiligheid te geven."

Sta ik daar nog wel achter? Ja.

Maar kritiek op regeringsbeleid kan ook met inachtneming van het bovenstaande. Dus met respect, zonder schelden, biddend en met dankbaarheid dat er een regering is.

Wat is mijn punt? Ik raak het begrip voor de vergaande regels die nu gelden een beetje kwijt. Waarom? Er is zo weinig perspectief. Er wordt gestuurd op iets dat eventueel zou kunnen komen, de derde golf. Ik kan nog wel geloven dat die er aan komt. Of is deze er nu al en valt het mee? Waarom is er in België, met vergelijkbare cijfers veel meer mogelijk? Het aantal besmettingen is daar gemiddeld genomen maar een fractie lager. Vragen waar niemand echt een antwoord op geeft.

Het vaccin wordt als een soort Messias aangeprezen. Maar op zijn komst moeten de meeste mensen nog even wachten.

Laten we ons niet blindstaren op dat vaccin. Als er straks een Covid-21 pandemie uitbreekt waarbij het vaccin niet werkt, wat dan? Ik ben nu geen antivaxer geworden hoor, integendeel, als ik aan de beurt ben mag de prik er in. Maar dan eer ik de Schepper die deze mogelijkheid geeft en bid ik om Zijn onmisbare zegen.

Waarschijnlijk hebben we de huidige besmettingscijfers te danken aan de strenge maatregelen van de afgelopen tijd. Prima, maar het nog langer zo gesloten houden van de samenleving met het in stand houden van zoveel beperkingen? Dat levert naar mijn overtuiging meer nevenschade op de lange termijn op, dan gezondheidswinst voor nu. 

En de zorg dan? Natuurlijk dient er ingegrepen te worden als het fout dreigt te gaan. Maar als we doorgaan als nu, blijft de zorg nog tot in lengte van jaren overbelast door de nasleep van deze crisis. Het lijkt er een beetje op dat ons land momenteel geregeerd wordt door het Outbreak Management Team. Met een beleid gebaseerd op angst. En angst is een slechte raadgever. Kom op Nederlandse regering, toon je volk daadkracht en geef wat meer perspectief!  

Tot slot nog kort over de vermeende dictatuur waar sommigen over spreken. Want ondanks mijn kritiek, is nuance op z'n plaats. Laatst was ik aanwezig bij een gebedsuur waar ik maandelijks naartoe ga. We komen dan samen met een paar mensen in voormalig kerkgebouw De Bron voor gebed. En ja, op ruime afstand. Eigenlijk precies voor datgene waartoe Paulus ons in de Bijbel in de tweede brief aan Timoteüs oproept. We spraken met elkaar kort over vrijheid en de beperkingen. Onze gezamenlijke conclusie was dat we ondanks de beperkingen ons niet beperkt voelen in ons leven met de Heer. Als je dan kijkt naar wat er nog wél kan, laat je het wel om vergelijkingen te maken met een dictatuur. Want dat gaat volledig mank.

Paulus schreef tweeduizend jaar geleden: 

Timoteüs, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijkste dat ik van je vraag. Vraag God om hulp voor iedereen, en dank God voor alles en iedereen. Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen. God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat nieuws wordt nu verteld, op het moment dat God bepaald heeft. (1 Tim. 2: 1-6 BGT)

Lockdown of niet, dat goede nieuws heeft altijd perspectief!

Nederlandse regering, ik blijf jullie gedenken in mijn gebeden en wens jullie wijsheid toe.