Paul Visser en The Great Reset

Paul Visser en The Great Reset

Het is zondagavond 10 oktober. Predikant Paul Visser gaat voor in een kerkdienst in Middelburg. Tot zover op zich niets bijzonders, want preken doet hij vaker. Ik heb overigens redelijk wat preken van hem gehoord en mag graag naar ‘m luisteren. Wat Paul Visser die bewuste zondagavond nog niet kon vermoeden, gebeurde. Zijn preek is op het moment dat ik dit schrijf al bijna 200.000 keer bekeken op YouTube.

Hij preekte over het Bijbelboek Openbaringen, hoofdstuk 13. Het visioen over het ‘Teken van het beest’. Preken daarover zijn vaker gehouden, maar nu koppelde Paul Visser het aan de actualiteit en wat er te lezen is over The Great Reset. En dat bracht heel wat teweeg.

Het beest leek op een panter, maar het had de poten van een beer en de tanden van een leeuw. Aan dat beest gaf de draak zijn kracht en zijn koninklijke macht. Het beest was dodelijk gewond aan één van zijn koppen, maar de wond genas. Alle mensen waren diep onder de indruk en liepen het beest achterna. (Openbaringen 13: 2-3, BGT)

Voor de niet-insiders, Openbaringen is het laatste Bijbelboek en staat vol met visioenen die Johannes geopenbaard heeft gekregen op het eiland Patmos. Als je Openbaringen voor het eerst leest als niet gelovige zou je kunnen denken dat Johannes flink onder de drugs zat en een ‘bad trip’ had. Maar dat was toch echt niet het geval.

Voor een blog als deze neem ik nu niet de ruimte om hier heel uitgebreid op in te gaan, maar geloof me, als je de Bijbel kent is het verbazingwekkend hoe deze visioenen overeenstemmen met de rest van de Bijbelse boodschap. En dat terwijl de verschillende Bijbelboeken door heel verschillende mensen in verschillende tijdsperioden zijn geschreven. De verbanden zijn indrukwekkend.

Naar aanleiding van de preek meende het Nederlands Dagblad de predikant aan een kritisch interview te moeten onderwerpen. Want, zo vroeg men zich bij deze Christelijke krant af, “Is Paul Visser een complotdenker geworden?”. Ik vond het geen fijn interview. Bij mij rees de vraag of het wel zo ‘Christelijk’ is om een dominee kritisch te bevragen -in een krant- over een gehouden preek. Die preek is immers gehouden in een plaatselijke kerk in Middelburg, de boodschap was in de eerste plaats gericht aan de plaatselijke gemeente. Dat deze dienst publiek op YouTube staat, doet daar niets van af. Het werd uiteindelijk een nationale preekbespreking…

Ik heb naar aanleiding van het interview de preek uiteraard beluisterd en vond de gebrachte boodschap genuanceerd. Paul Visser legt weliswaar mogelijke verbanden met de huidige tijd, maar is niet zo stellig als sommigen willen doen geloven. Hij is uiterst voorzichtig. Jan Meijer, predikant in de Maranathakerk in Spakenburg twitterde: "Groot respect voor Paul Visser die in alle oprechtheid Gods Woord in de actualiteit wil laten spreken, juist van het ND zou je verwachten dat er eerlijk naar geluisterd wordt in plaats van hem in het bekende frame te duwen van complotdenker."

Figuren als Doutzen Kroes en Tierry Baudet deelden de preek ook op sociale media, om blijkbaar aan te tonen dat ook Paul Visser aan hun kant staat. Hebben zij dan wel de hele preek gehoord? Het positieve van het interview in het ND is dat Paul Visser daarin afstand neemt van complot-denken.

De kritieken in verschillende andere Christelijke media zijn ook niet mals. Iedereen heeft er wel een mening over. Soms positief, soms genuanceerd. Vaak negatief. Zelfs Hugo de Jonge heeft gereageerd op de preek. Hij is domineeszoon en Christen. Op zich prima dat hij reageert, de discussie wordt immers nu toch al op nationaal niveau gevoerd. Maar zijn reactie raakt kant nog wal.

Hij reageerde bij de Christelijke TV-zender Family7 als volgt: ”In de frontlijn van de crisis hebben tal van Christenen alles gedaan wat ze in zich hadden om te zorgen dat we het leed van dat virus te lijf gingen. In de frontlijn van de coronabestrijding hebben tal van Christenen een prachtige rol gespeeld. In het vrijwilligerswerk, in de zorg, om ervoor te zorgen dat we het leed van het virus zo klein en zo beperkt mogelijk houden. Zo moet je ook het vaccineren en het werken met die coronapas zien. Het is omwille van de volksgezondheid, om onszelf te beschermen, om elkaar te beschermen, de zorg te beschermen en juist de vrijheid op dat virus weer te herwinnen.”

Paul Visser heeft dit punt zo helemaal niet benoemd. Niets gezegd over de intenties van het bestrijden van de coronacrisis. De zuivere intenties van de zorgmedewerkers staan, in ieder geval voor mij, pal overeind.

Maar Hugo de Jonge gaat voorbij aan iets veel belangrijkers. Wij geloven als Christenen in God, we zullen dan ook moeten geloven dat er een tegenkracht actief is. De duivel, wat synoniem is voor “tegenstander, verdeler”. Dat kan sprookjesachtig overkomen, maar de in de Bijbel vinden we aanwijzingen genoeg dat dit zo is. Juist om die kracht te overwinnen was het nodig dat Jezus Christus aan het kruis ging. De overwinning is al behaald, maar de voltooiing van die overwinning is nog aanstaande. Ja, ik weet het, hier komt het echt aan op geloof.

Die tegenkracht zal alles op alles zetten om ook door acties die in zichzelf goed zijn, zijn best te doen om ons naar de ondergang te leiden. Dan kunnen intenties dus goed en Christelijk zijn of lijken, maar ten diepste dienstbaar zijn aan het kwaad. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt.

Jezus zei, terwijl hij aan het kruis hing: “Vader vergeef het hun…. Want ze weten niet wat ze doen.” Degenen die Hem kruisigden dachten dat ze het goede deden. Misschien zelfs met de beste intenties. Dat God deze onterechte terechtstelling heeft gebruikt om iets goeds te bewerken konden ze nog niet weten. Ik haast me om hier te zeggen dat dit voorbeeld niet hoeft op te gaan voor de bestrijding van de coronacrisis. Net zoals ook Paul Visser dat zo niet heeft gezegd.

Maar, je kunt dus wel onbewust een marionet zijn van het kwaad. Maar, hoe onderscheid je dat? Dat kan maar op één manier. Je leven in de handen leggen van Jezus. Hij zal je helpen. De Bijbel is daarin de beste richtingaanwijzer.

Laat het complot-denken toch los en stop met je woede op de overheid te projecteren. Want beschuldigingen aan het adres van de overheid, de zorg en de mensen die daar hun best doen om ons door deze crisis te loodsen zijn verkeerd geadresseerd. En ik geloof dat Paul Visser daar net zo over denkt.

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.’ (Openbaringen 21: 1-4, BGT)

De kerkdienst is hier te bekijken: Verbaasd over het beest