Gods Great Reset

Gods Great Reset

Al vaker schreef ik stukjes over verdeeldheid. Vaak over kerkelijke verdeeldheid. Ik trek dat slecht, omdat we als Christenen daarbij dan voorbijgaan aan de wens van Jezus zelf. Het feit dat er verschillende stromingen zijn is in zichzelf niet erg, maar het niet accepteren en respecteren van een andere visie geeft zo vaak enorme verwijdering en afwijzing.

Ook de verdeeldheid als het gaat om het coronabeleid gaat de Christenen niet voorbij. De discussie over wel of niet vaccineren, over het beleid van de overheid en het al dan niet toepassen van adviezen van die overheid, ook in de kerk, is vaak geen gesprek meer, maar een verhit debat.

Niet zelden meent men zelfs namens God te spreken, want ‘De Heer heeft mij duidelijk gemaakt…’. Dus einde discussie, want God staat aan mijn kant! Of men hoort wat men wil horen en past dat toe op de eigen mening. Een mooi voorbeeld is een gesprek met de Christelijke arts Gor Khatchikyan in het programma Frontberichten. Mensen die sceptisch staan tegenover het vaccin, of helemaal tegen het vaccin zijn, deelden massaal een fragment uit dat programma, waarin Gor zegt dat we er ook met 100% vaccineren niet zijn. Zie je wel! Vaccineren heeft geen zin.

Afgelopen zondag sprak Gor bij de samenkomst van Mozaiek0318. Daarin sprak hij onder andere ook over verhitte discussies over al dan niet vaccineren: “Hadden we maar met dezelfde felheid Christus verkondigd. Dan was Nederland een mooier land.”

En ook deze uitspraken vielen mij op: “Helpt vaccineren? Ja. Als u gevaccineerd bent, heeft u aanzienlijk minder kans om zware coronaverschijnselen te hebben. Zeker. Dat is geen gevoel, maar een feit. Is vaccineren honderd procent de heilige graal? Nee. Gaan er mensen ziek worden die gevaccineerd zijn? Ja. Heeft vaccineren bijwerkingen? Net als medicijnen. Maar wel in een acceptabele range, net als uw hartmedicijn. Er gaan ook mensen dood aan hartmedicijnen, maar de grootste groep is geholpen. Dat is hoe het in de medische wereld werkt.”

En: “Theologen die medische argumenten gaan gebruiken, moeten een beetje voorzichtig zijn. Maar medici die theologische argumenten gebruiken ook, dus vergeef me dat ik dat nu wel even doe. Ik hoor dat vaccinatie het teken van het beest is. Stel nu dat dit zo is. Het grootste gedeelte dat zich er tegen verzet, heeft niets met Christus te maken. Dan zitten ze straks per ongeluk in het Koninkrijk van God, zijn ze binnengesmokkeld zonder dat ze het doorhebben. Dit is niet gericht tegen gelovigen alleen. Of het beest vergist zich, dat kan ook.”

Het knippen van een fragment uit een tv-programma, geeft niet het hele verhaal weer van wat iemand nu echt vindt. Dat wordt wel duidelijk uit Gor z’n uitspraken tijdens die Mozaiek samenkomst.

In mijn vorige artikel schreef ik over de Great Reset preek van Paul Visser. Hij heeft inmiddels excuses aangeboden: “Als ik de suggestie heb gewekt dat we de ernst van Covid-19 kunnen bagatelliseren: dat was allerminst mijn bedoeling. Daarom bied ik mijn excuses aan, aan iedereen die deze preek pijn, verwarring of anderszins schade heeft berokkend. Ik trek er lering uit.” Sommigen mensen menen in de excuses te lezen dat hij zijn boodschap terugtrekt. Maar dat zegt hij helemaal niet!

Ik ben overigens wel wat genuanceerder gaan denken over de boodschap van Paul Visser. Wat arts Gor zei over het teken van het beest, was voor mij een eyeopener.

Dan de discussie over vrijheid. Denk eens na over de tijd waarin Jezus op aarde rondliep. Als je kijkt naar de geschiedenis van het land Israël in die tijd. Hoewel het beeld niet compleet is, maakt de geschiedenis duidelijk dat Israël zich in een tijd bevond waarin veel gebeurde. Het was onrustig. De Romeinen waren bezig met de uitbreiding van hun Rijk. De Joden keken uit naar de bevrijding. En toen kwam Jezus. Hoe moesten de mensen hem zien? Hoe paste Hij in het referentiekader van de mensen die leefden in die tijd? Johannes laat zien dat Jezus ver boven de alledaagse realiteit uitstijgt en boven de tijd uitgaat. Hij was er al vanaf het begin, het vleesgeworden Woord, dat kwam om de zonde van de wereld weg te nemen en de wereld te redden. (Stukjes uit de voorgaande alinea zijn ontleent aan de blog ‘Stil zijn met Johannes’.)

Is het niet opvallend dat Jezus in die tijd van bezetting nooit opriep om op te komen voor de (aardse) vrijheid van de burgers? Nee, “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” zei Hij.

En dan klagen wij over vrijheidsbeperkingen. Ik heb het dan overigens niet over de nevenschade voor burgers, ondernemers en de druk op zorgpersoneel door de maatregelen, want die kunnen ernstig zijn. Het gaat me nu om de ‘luxe’ beperkingen die we ervaren. Christenen in Noord-Korea zouden wensen in een situatie te leven zoals wij nu. Als wij nu tekenen van een nabije eindtijd zien in deze pandemie, hoe lang ervaren vervolgde Christenen die nabije eindtijd dan al? Afgelopen week attendeerde iemand mij tijdens de maandelijkse gebedsavond om op het huidige Israël te letten in verband met de eindtijd. Ook daar wordt verschillend over gedacht, maar volgens mij had ze hier een goed punt.

Tekenen van de eindtijd komen al voor sinds de grondvesting van de wereld. Laten we elke dag leven, alsof Jezus morgen terugkomt en Zijn Koninkrijk definitief zal doorbreken. 

Blijf alsjeblieft Jezus zien in de ander, ook als hij of zij radicaal anders denkt over de aanpak van de pandemie en de gevolgen.

Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot Hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’ Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (Matteus 24:1-14 NBV21)

God zelf zal zorgen voor de échte Great Reset.

(Natuurfoto: Nick Kwan, Foto's Gor Khatchikyan: NPO, Moziaiek0318)