Een uitdaging voor onze lokale fractievoorzitters

Een uitdaging voor onze lokale fractievoorzitters

Alle lokale partijen hebben inmiddels een reactie gegeven op mijn onderstaande uitdaging, welke ik afgelopen vrijdag dropte. Bedankt dat jullie hiervoor de tijd namen. Het geeft iets weer van gemotiveerdheid voor de plaatselijke politiek en ons mooie dorp! De reacties staan in volgorde van binnenkomst. Je kunt ook direct naar de reactie van de betreffende partij klikken: CAP, CU, VVD, SGP en CDA.

 

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tot frustratie van veel lokale politici worden deze verkiezingen vaak gekaapt door landelijke thema’s. Enerzijds is het begrijpelijk dat de landelijke politiek in beeld komt, door de bekendheid van landelijke politici kan de verkiezingsuitslag beïnvloed worden. En wie wil er nou niet winnen?

Anderzijds is het de doodsteek. Omdat thema’s die er lokaal toe doen ondersneeuwen. Gemeenteraadverkiezingen gaan namelijk wel ergens over. Dichterbij dan dit komt de democratie niet. Het gaat over jouw gemeente en heeft dus direct invloed op je leefomgeving. Ik zou ervoor willen pleiten dat de landelijke politiek zich een beetje koest houdt in deze verkiezingstijd. Laat het toch vooral over aan de mensen die lokaal een hoofdrol spelen. Overigens heb ik geen bezwaar als een landelijk kopstuk plaatselijk wordt uitgenodigd, mijn kritiek richt zich meer op landelijke politici die bijvoorbeeld op radio of tv in debat gaan in een tijd van gemeenteraadsverkiezingen.

Ik woon in de gemeente Bunschoten. Dat omvat Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en het buurtschap Zevenhuizen. Er zijn hier slechts vijf partijen actief. De CU, de VVD, het CDA, de SGP en, een lokale partij, de CAP. Nee, de keuze is niet reuze.

Ik zweef. De kieswijzer gaf in deze volgorde een advies: CDA, VVD, CU, SGP, CAP. Maar op die paar vragen van de kieswijzer ga ik niet blind af. Het is prima dat er zo’n kieswijzer is, maar als je echt serieus wilt stemmen moet je dieper graven.

En daar zit nu het probleem. Wie neemt en heeft er nog de tijd om een verkiezingsprogramma te lezen? Ik wil hier nu eens een experimentje doen. Een uitdaging. Hip gezegd, een challenge. Voor de fractievoorzitters van de partijen op de kieslijst van Bunschoten.

Ik daag hierbij alle fractievoorzitters uit om mij te overtuigen om op hun partij te stemmen. Lukt dat echt niet, dan mag het ook iemand anders zijn die op de kieslijst staat. Ik kan me voorstellen dat dit voor bijvoorbeeld Wim de Jong van de CAP nu niet haalbaar is. Ik wens hem van harte herstel en beterschap! Ik vraag jullie dit weekend te reageren via e-mail. In het liefst maximaal 500 woorden, maar dat is geen harde voorwaarde. Ik publiceer de reacties vervolgens op mijn website en deel dat uiteraard dan weer op de socials. Door te reageren bereik je dus meer potentiële kiezers. Een paar belangrijke punten aangaande mijn plek in de samenleving, die voor mij relevant zijn som ik op.

- Ik ben Christen.
- Ik heb een gezin, bestaande uit een pareltje van een dochter van zes en een lieve vrouw.
- Ik ben belijdend lid en actief in onze kerk. De Maranathakerk. Als ouderling, en daarnaast betrokken bij het mediateam en een commissie die zich bezighoudt met interkerkelijke samenwerking.
- Ik ben ondernemer. Samen met mijn compagnons run ik een winkel die fietsplezier verkoopt. Mijn inkomen is compleet afhankelijk van het rendement van ons bedrijf.
- Ik ben actief als vrijwilliger bij de Lokale Omroep, vooral vanuit mijn passie voor muziek, radio en media in het algemeen.

De volgorde van het bovenstaande is niet geheel willekeurig. Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk simpel. Wat kunnen jullie betekenen voor mij, voor ons als gezin, voor onze kerk, voor ons bedrijf? Maar daarmee ook voor tal van andere inwoners uit ons dorp, in een vergelijkbare situatie. En, niet onbelangrijk, wat hebben jullie te bieden voor mijn naaste? Want Jezus leerde mij dat zij net zo waardevol zijn als dat ik mezelf vind. En ook riep Hij iets met de strekking van ‘de ander uitnemender achten dan jezelf’.

Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties…

 

De reacties

In volgorde van binnenkomst.

 

Christelijke Arbeiders Partij (CAP)

          

Beste Larry,

Laat je overtuigen, zie https://capbunschoten.nl/nieuws/. Stem CAP Dorpspartij. Wij doen het gewoon. Wij zijn aanpakkers en wij praten niet met meel in de mond.

De plaatselijke SGP kunnen wij waarderen en werken we prettig mee samen, maar SGP is geen democratische partij, want theocratisch. Zie hun statuten. VVD, CDA en CU regeren landelijk samen en laten hun hart en hoofd hangen naar wat hun partijbonzen zeggen. Ouderen (korten op AOW) en kinderen (half miljard bezuinigen op jeugdhulp) zijn de dupe. Zij hebben de laatste 13 jaar de belastingen aangepast, arbeid wordt zwaarder belast (hoger voor de arbeider) winsten en bezit worden lager belast (fijn voor de aandeelhouders) Kortom: de rijken rijker en de armen..... naar de voedselbank. Bovendien kust men de schoenen van ms. Kaag, aan wie CDA en CU hun principes hebben ingeleverd om toch maar op het pluche te zitten.
Om over de onbehoorlijkheid van functie elders Omtzigt maar te zwijgen. En verder is de VVD schuldig in het kwadraat aan de woningnood, want stelde een verhuurdersheffing in waardoor woningbouwcorporaties in de problemen kwamen en bezit (duizenden woningen in de sociale huurklasse) moeten verkopen. Ex-minister Stef Blok zocht nota bene daarvoor buitenlandse investeerders, die de handel kochten en nu extreme huren vragen. De gewone man wederom de dupe. Plaatselijk beloven ze nu 1000 woningen te bouwen.(?!)

Kortom de CAP onderscheid zich van deze partijen die er een dubbele agenda, landelijk versus plaatselijk, op na houden.
Onze prioriteit 1: bouwen en dan voor voor de sociale huur / sociale koop en dan eerst voor de vele senioren die nu allemaal moeten blijven wonen in hun te grote huis. De doorstroming moet op gang komen. Dus denk aan knarrenhofjes en een seniorencomplex.

Met vriendelijke groet,

Dirk Koelewijn

Voorzitter CAP

 

 

ChristenUnie (CU)

 Beste Larry,

Dank voor jouw uitdaging aan de lokale lijsttrekkers. Ik ga die uitdaging graag aan en deel met jou hoe we als ChristenUnie in Bunschoten politiek willen bedrijven en wat onze plannen zijn voor de toekomst van ons dorp. 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van Gods liefde voor de wereld. Wij proberen het voorbeeld van Jezus te volgen: elkaar lief hebben en oog hebben voor elkaar. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd putten we uit de bevrijdende boodschap van de Bijbel. Zo vertalen we ons geloof naar politieke uitgangspunten en keuzes.

Onze kandidaten zijn bevlogen mannen en vrouwen die houden van Bunschoten en op hun plek verschil willen maken. Vanuit een grote betrokkenheid zetten wij ons in voor ons dorp. Wij willen dat elke inwoner zich gezien weet en thuis voelt.

De ChristenUnie zet in op samenwerking en onderlinge verbondenheid. In ons dorp gebeurt veel, er zijn veel initiatieven en we zijn een ondernemende gemeente. Prachtig! Die kracht van ons dorp moeten we als politiek omarmen. Drempels en belemmeringen die ervaren worden door ondernemers en organisaties willen we zoveel mogelijk wegnemen. En die verbinding brengen we zelf in de praktijk door samen te werken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere politieke partijen. Dat hebben we als ChristenUnie altijd nagestreefd en dat zal ook onze insteek zijn in de toekomst. Want door samen te werken bereiken we de mooiste resultaten, zoals nieuwe schoolgebouwen en goede voorzieningen.

De ChristenUnie wil investeren in Bunschoten zodat we vooruit gaan. We hebben een visie voor de lange termijn. Of we alles kunnen realiseren hangt af van de financiële situatie. Op dit moment staan we er financieel goed voor, maar je weet nooit wat toekomst brengt. Het begint met plannen maken en vervolgens kijken we wat prioriteit heeft en financieel haalbaar is. Daarbij staat het bieden van goede zorg voor inwoners die dat nodig hebben voorop. Kwaliteit van zorg is belangrijker dan de kosten. De mens moet centraal staan. Hoge zorgkosten proberen we te voorkomen door in te zetten op preventie.

Naast zorg zetten we onder andere in op:

  • Meer sturing op de woningmarkt door invoering zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen en starterswoningen met subsidie aanbieden icm terugkoopgarantie.
  • Vrij te komen gronden van de scholen niet verkopen aan de hoogste bieder, maar gebruiken voor realisatie van sociale huurwoningen, seniorenwoningen en huisvesting voor mensen met een beperking.
  • Snelbus tussen Amersfoort en Bunschoten
  • Herinrichting van het Spuiplein en aanleg fietsenstalling bij Carillon
  • Renovatie sporthallen
  • Opwaarderen groenonderhoud Zuidwenk
  • Oprichten lokale energiecoöperatie en verhogen duurzaamheidslening
  • Behoud van onafhankelijke lokale media en samen met hen een mediabeleid maken

Ik hoop dat je deze week gaat stemmen. Met jouw stem maak je duidelijk wat jij belangrijk vindt voor ons dorp en hoe je wilt dat wij met elkaar samenleven. Jouw stem is waardevol. Wij hopen dat we jouw stem waard zijn! 

Hartelijke groet,

Alma Broekmaat

Lijsttrekker ChristenUnie Bunschoten 

 

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Hoi Larry,

Welke partij of kandidaat jij straks kiest is een keuze die uiteindelijk alleen jijzelf kan maken. Maar ik hoop vooral dat je de keuze maakt om te gáán stemmen. Want door te stemmen laten we als dorp zien dat we de zaken die hier spelen en de besluiten die we daarover nemen belangrijk vinden. Daarmee laten we als dorp zien dat we onze zelfstandigheid als gemeente belangrijk vinden en willen behouden. 

Ik zou een grote opsomming kunnen maken van allerlei punten maar gezien het feit dat je aangeeft moeilijk een keuze te kunnen maken tussen de partijen kan ik daar misschien ook een beetje uit afleiden dat voor jou de verschillen niet gigantisch zijn. Zelf geloof ik er in dat alle partijen het beste met ons dorp voor hebben.

In de bijlage zit een brief die vandaag ook in De Bunschoter staat en die is gericht aan alle inwoners van ons dorp. De kern van de boodschap in de brief is dat het leven gepaard gaat met de nodige uitdagingen en problemen die we op ons bord krijgen, ook als overheid. Het is belangrijk dat we de problemen benoemen maar tegelijkertijd is het nog belangrijker om te werken aan oplossingen.

Het mooie aan lokale verkiezingen is dat het minder gaat over partijen maar juist meer over mensen. Mensen die je misschien zelf kent omdat je ze op straat tegenkomt in de buurt of bij de sportvereniging. Stem vooral op een persoon, een kandidaat die in jouw ogen de komende jaren hard gaat werken aan oplossingen voor de uitdagingen die de gemeente op haar bord krijgt. Werken aan oplossingen die goed zijn en bijdragen aan een mooier en beter Bunschoten.

Waarom ik denk dat brief ook op jou betrekking heeft is omdat je als ondernemer maar ook uit persoonlijke ervaring zult weten dat het leven onvoorspelbaar is en dat we daarin geconfronteerd worden met verschillende problemen en uitdagingen. Maar daarvoor ben je ondernemer. Niet om erbij te staan en ernaar te blijven kijken, maar juist de mouwen opstropen en werken aan oplossingen voor al die uitdagingen die het leven ons brengt.

Altijd vanuit een positieve instelling werken aan oplossingen voor de diverse uitdagingen die we de komende jaren voor ons zien zoals het bouwen van voldoende woningen, ruimte voor bedrijven om te groeien, goed onderwijs en het betaalbaar en beschikbaar houden van goede zorg voor jong en oud. Dat is wat wij willen met ons dorp, omzien naar elkaar en werken aan oplossingen voor de uitdagingen die er de komende jaren liggen. 

Ga vooral stemmen, stem voor ons mooie dorp!

De brief, die vandaag ook in De Bunschoter verschijnt:

We wonen in een uniek dorp in het midden van Nederland met een sterke werkcultuur die historisch haar oorsprong vindt in de visserij en het boerenleven. Hard werken op land en zee, een mentaliteit die we vandaag de dag nog goed terugzien in de Spakenburgse cultuur. Het dorp waar ik van hou, waar ik ben geboren en opgegroeid en waar ik altijd wil blijven. 

Deze verkiezingen gaan minder over partijen en juist meer over mensen. Mensen die je misschien zelf kent omdat je ze op straat tegenkomt in de buurt of bij de sportvereniging. Kies dan ook vooral een persoon, iemand waarvan je denkt “die gaat hard werken voor mijn stem”. Werken aan oplossingen voor de uitdagingen die de gemeente de komende jaren op haar bord krijgt. Oplossingen die goed zijn en bijdragen aan een mooier en beter Bunschoten.

De afgelopen jaren hebben we veel werk verzet maar het werk is nog niet af. Laten we de komende jaren met elkaar blijven bouwen aan een goede toekomst voor ons mooie dorp. Gezamenlijk werken aan oplossingen voor de uitdagingen die we op ons bord krijgen. Laten we blijven werken aan het behouden van onze zelfstandigheid en het beschermen van onze identiteit, waarden en tradities.

Vandaag en morgen kan iedere inwoner van onze gemeente al stemmen op het gemeentehuis. Woensdag 16 maart kan je op elk stembureau in de gemeente stemmen. Samen met jou wil ik blijven werken aan een fijne toekomst voor onze mooie gemeente Bunschoten. Ga stemmen voor ons mooie dorp!

 

Rick Beukers

Lijsttrekker VVD Bunschoten

 

 

 

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Beste Larry,

De SGP staat voor christelijke politiek, zowel plaatselijk als in de samenwerkingsverbanden, waarbij we staan voor de christelijke cultuur en traditie en goed rentmeesterschap. En het gezin als hoeksteen van de samenleving.

Vóór een samenleving waar we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, voor elkaar en in het bijzonder kwetsbaren opkomen, want liefde voor elkaar is omzien naar elkaar.

Vóór de zondag als rustdag tot eer van God, geen 24-uurseconomie.

Vóór een duurzame en vitale economie, waarin eigen initiatief alle steun krijgt.

Vóór een overheid die financieel de zaak op orde heeft, transparant is en dienstbaar aan burger en bedrijfsleven.

Deze raadsperiode heeft SGP Bunschoten het verschil kunnen maken. En dat dankzij de steun van meer dan 1.200 inwoners! De beweging die in 2014 in gang is gezet, is nog steeds volop gaande. We zijn uitgegroeid tot een stabiele en herkenbare partij met een duidelijk geluid. Met uw steun zetten we deze in gang gezette beweging graag voort. Wie weet wat we allemaal nog meer kunnen bereiken!

Nogal wat punten uit ons verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd. O.a. gratis relatietherapie voor gezinnen, waar diverse gezinnen al gebruik van hebben gemaakt, toewijzing van woningen aan eigen inwoners, weren van reclames van overspel, ingezet voor kwalitatieve goede jeugdzorg. En er kwamen onderwerpen op de agenda die zich tussentijds aandienden zoals o.a. de huisvesting van de bibliotheek. Ook daar hebben we sterk onze invloed op kunnen uitoefenen en met succes. Wij zijn als SGP enthousiast en positief, en waar nodig ook kritisch. Als SGP begeven we ons politiek gezien volop in de actualiteit. Daarbij is de Bijbel ons kompas. Het is onze diepste overtuiging dat uiteindelijk de Heer regeert. Ook in de gemeentepolitiek zijn we afhankelijk van onze hemelse Vader. Dat geeft rust en vertrouwen.

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. We komen op voor de christelijke cultuur en traditie. De SGP wil een leefomgeving bevorderen waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Daar waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waar de overheid de vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor!

We leven in een dorp dat gestempeld is door het christendom. Als SGP zijn we daar dankbaar om. Vanuit die gedachten hebben we voor de volgende raadsperiode tal van plannen. O.a. ondersteuning van gezinnen en ondernemers, veiligheid op straat en bescherming van kwetsbaren, sociaal handelen en blijven inzetten op duurzame relaties, inspannen voor behoud gratis leerlingen vervoer en starters op de woningmarkt ondersteunen met koopgarantregeling. Voor overige punten zie ons verkiezingsprogramma via www.bunschoten.sgp.nl en met name pagina 19 (Zorg voor ondernemers) en pagina 22 (Jongeren en gezin).

Er is veel bereikt, maar ook nog veel te doen. Onze gemeente heeft vanuit citymarketing veel te bieden en vanuit christelijk oogpunt veel te verliezen. Laat uw stem niet verloren gaan. Stem daarom voor blijvende christelijke waarden op de SGP, want onze gemeenschap is het waard!


Jan-Bert Heinen

Lijsttrekker SGP Bunschoten

 

 

 

 

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Beste Larry,


Dank je wel voor je vraag. Ik zet graag voor je op een rijtje waarom CDA Bunschoten je stem waard is.
Het CDA Bunschoten is een christelijke partij met sterke lokale wortels en traditie. Onze kandidaten zijn stuk-voor-stuk betrokken inwoners die middenin de plaatselijke samenleving staan. Harde werkers in het dagelijks leven én in de gemeenteraad.


Plaatselijk actief voor jou
Onze betrokkenheid en inzet hebben we laten zien in vele initiatieven die we voor inwoners hebben genomen. Een kleine greep: om de financiën van de gemeente te versterken en de lasten voor de inwoners betaalbaar te houden, hebben we met de hele raad een discussie over de taken en kosten van de gemeente gevoerd. Om ondernemers in coronatijd te helpen, hebben we een initiatief genomen tot ondersteunende maatregelen. We hebben ons ingezet voor inclusieve speelplaatsen waar ook kinderen met een handicap kunnen spelen. En voor behoud van ons open landschap en voor innovatieve energieopwekking, in plaats van windmolens en zonnevelden die we niet willen in onze Eempolder of Eemmeer. Verder hebben we als CDA Bunschoten gezorgd voor een stabiel gemeentebestuur afgelopen jaren, nadat in 2019 de coalitie van ChristenUnie en VVD uit elkaar viel.


Oók regionaal en landelijk voor jou aan de slag
Het CDA Bunschoten zet zijn contacten met de regio en zelfs landelijk in als het plaatselijk belang daar om vraagt. Dat is belangrijk, want er blijven zaken die onze gemeente overstijgen. We zijn landelijk opgekomen voor de ambulante handel in de problematiek rond de schaarse marktvergunningen. CDA-staatsecretaris Mona Keijzer kwam hiervoor persoonlijk naar Spakenburg. We hebben onder meer samengewerkt met de provincie voor ondersteuning van onze Bruine Vloot, het succesvol open houden van de weekendapotheek bij Meander MC en het vastleggen van behoud van een groene buffer tussen Bunschoten en Amersfoort.


Specifiek op jouw situatie:
“Ik ben Christen”, “ik heb een gezin” en “ik ben lid van een kerk.”
Christendemocratie betekent: goed zijn voor je gezin, familie, vrienden en andere mensen om je heen. Niet alleen aan jezelf denken, maar je ook inzetten voor een ander. Geloven in wat mensen zelf kunnen en helpen wie het niet (helemaal) zelf kan. Zorg voor de wereld waarin we leven en de samenleving waarbinnen we onze plek hebben. Het CDA kiest voor de samenleving. Voor minder ík’ en meer ‘wij’. Mensen komen tot bloei in relaties met anderen. In verenigingen, instellingen en ook kerken – waar mensen samenkomen rond het waardevolle dat ze delen – ontstaat iets dat méér is dan een som van individuen. Dat moeten we koesteren.


“Ik ben ondernemer”
Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels. Meer economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te brengen, waar mogelijk samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen.


“Ik ben vrijwilliger”
Vrijwilligers – mensen die zich inzetten voor een ander – vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van ons dorp. Deze inzet verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners enthousiast over zijn.


CDA Bunschoten heeft nog veel meer goede plannen. Kijk op www.cda.nl/bunschoten voor meer informatie. Of – ‘een beller is sneller’ – bel me even als je verder wilt praten, tel. 033-2982776
Succes met stemmen!

Met vriendelijke groet,

Ariean van de Groep
Lijsttrekker CDA Bunschoten